/


 


Reilu Hallinto Oy ja Reilun hallinnon periaatteet

1.

Reilu Hallinto Oy:n tehtävänä on auttaa asiakasta ja erityisesti huolehtia siitä, että asiakkaan taloushallinto on kaikin puolin kunnossa. Työt tehdään tehokkaasti ja sovitun aikataulun mukaan noudattaen hyvää kirjanpitotapaa,  Suomen lakia ja asetuksia ja muita yleisiä määräyksiä.

2.

Kohta yhden toteuttaminen edellyttää, että Reilu Hallinto Oy:llä on osaava ja motivoitunut henkilökunta. Henkilökunnan osaamisen ylläpitäminen merkitsee henkilökunnan jatkuvasta koulutuksesta huolehtimista.

3.

Jotta kohtia yksi ja kaksi voidaan pitkäjänteisesti toteuttaa, on Reilu Hallinto Oy:n pidettävä myös huolta omasta kohtuullisesta kannattavuudestaan.

4.

Kyseessä on siis pitkäjänteinen yhteistyö Reilu Hallinto Oy:n, sen henkilökunnan ja Reilu Hallinto Oy:n asiakkaiden välillä.

5.

Kannatamme St 1 Oy:n hallituksen puheenjohtajan Mika Anttosen tavoin pohjoismaista hyvinvointivaltiota.  Olemme hänen kanssaan samaa mieltä, että emme valita veroista, mutta pidämme tärkeänä, että kerätyt verovarat käytetään tehokkaasti.