/


 

Välttämätön paha vai tärkeä talousohjauksen työkalu?

Monella yrityksellä kirjanpitoa pidetään, jotta saadaan selville maksettavien verojen määrä. Hyvin toteutetusta kirjanpidosta voi olla paljon muutakin hyötyä. Asiakkaanamme saat sovituin väliajoin (esim. kuukausittain) yrityksesi tulosta ja varallisuutta koskevat raportit, joiden perusteella voit seurata tulostavoitteidesi kehittymistä

Kirjanpito on siis tärkeä yrityksen ja yhdistyksen toiminna johtamisen työväline. Jotta kirjanpidon hyödyt voidaan saavutta kustannustehokkaasti, määritellään missä laajuudessa, aikataulussa ja millä tarkkuudella tietoa tarvitaan. Kun sekä asiakas että Reilu Hallinto pitävät kiinni aikataulusta, saadaan asiakkaalle paras mahdollinen hyöty. 

Ottamalla käyttöön sähköinen taloushallinto sopivassa laajuudessa kirjanpidon tuloksellisuutta saadaan huomattavasti parannettua (kts. Sähköinen taloushallinto).